ତିନୋଟି ସ୍ପାନ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସିଡ଼ି ଗଣନା |


ସ୍ତରରେ ଅଙ୍କକଷା ଚାଲିଛି 1:

କ ' ଣ ରହିଛି ମିଲିର ଆକାର?

ଉଚ୍ଚତା ଖୋଲିବା | Y
ଖୋଲିବା ଲମ୍ବ | X
ସିଡ଼ି ମୋଟେଇ | E
ପଦକ୍ଷେପ A
ପଦକ୍ଷେପ B
ପଦକ୍ଷେପ C
ଷ୍ଟେପ୍ ମୋଟା | Z
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଧାର ପ୍ରୋଟ୍ର୍ୟୁଜନ୍ | F


Google Play

ତିନୋଟି ସ୍ପାନ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସିଡ଼ି ଗଣନା |କ ' ଣ କରିବା ଦରକାର ମିଲିମିଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଚ ପାହାଚ 180

X - ପାହାଚ ଚଉଡା
Y - ଉଚ୍ଚତା ଖୋଲିବା |
E - ସିଡ଼ି ମୋଟେଇ |
F - ପଦାଙ୍କ
Z - ଷ୍ଟେପ୍ ମୋଟା |


ପାହାଚ A - ଉପର ଧନୁଯାତ୍ରା ଉପରେ ପଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା |
B - ମ middle ି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟେପ୍ ସଂଖ୍ୟା |
C - ନିମ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟେପ୍ ସଂଖ୍ୟା |
ପାହାଚ ଚଟାଣ | SP - ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାର ଚଟାଣ ସ୍ତର ସହିତ ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର |
ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ, ଉପର ସୋପାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାର ଚଟାଣ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ |
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାର ଚଟାଣ ହେଉଛି ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ | ପାହାଚର ଉଚ୍ଚତା ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ କମିଯାଏ |ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟେପଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ମୋଟେଇ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର କୋଣ ଏବଂ ଉପର, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ତଳ ଧନୁଯାତ୍ରା ର ପରିମାଣ ଗଣନା କରିବ |
ପାହାଚର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆରାମ ବାଛିବା ପାଇଁ, ପଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ |
ଆପଣ ଏକ କଳା ଏବଂ ଧଳା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ |

ପାହାଚର ମୋଟେଇ ପାହାଚର ମୋଟେଇ ସହିତ ସମାନ |

Google Play
କାଲକୁଲେଟର ଆପଣଙ୍କ ଗଣନା ପ୍ରବେଶିକା
ଓଡ଼ିଆ
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷିତ ହିସାବ ନାହିଁ ।
ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲଗ ଇନ କରି ନିଜ ଗଣନା କରି ମେଲ କରିପାରିବେ ।
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte