ସ୍ପିରାଲ୍ ସିଡ଼ି ଡାଇମେନ୍ସିଂ |


ସ୍ତରରେ ଅଙ୍କକଷା ଚାଲିଛି 1:

କ ' ଣ ରହିଛି ମିଲିର ଆକାର?

ସିଡ଼ି ଉଚ୍ଚତା | H
ପାହାଚ ବ୍ୟାସ | D1
ଭିତରର ବ୍ୟାସ | D2
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କୋଣ A

ପଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା C
ଷ୍ଟେପ୍ ମୋଟା | Z


Google Play

ସ୍ପିରାଲ୍ ସିଡ଼ି ଗଣନା |


କ ' ଣ କରିବା ଦରକାର

H - ସିଡ଼ି ଉଚ୍ଚତା |
D1 - ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ
D2 - ଭିତରର ବ୍ୟାସ |
C - ପଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
Z - ଷ୍ଟେପ୍ ମୋଟା |
A - ପାହାଚର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କୋଣ |

ସହାୟତା


ସ୍ପିରାଲ୍ ସିଡ଼ିରେ ଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ଲମ୍ବ 80 ସେମିରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶରେ ପାଦର ମୋଟେଇ 20-25 ସେମିରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଂଶରେ - 40 ସେମିରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ | ଏକ ସ୍ପିରାଲ୍ ସିଡ଼ିର ପାହାଚଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚତା ପାହାଚ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ | ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପାହାଚଗୁଡିକର ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚତା 16 ସେମି, ସ୍ପିରାଲ୍ ପାଇଁ - 18 ସେମି |

ଯେଉଁଠାରେ ପାଦ ଆସେ, ସ୍ପିରାଲ୍ ସିଡ଼ିର ପାହାଚ ପ୍ରାୟ 25-30 ସେମି ହେବା ଉଚିତ୍, ଧାରରେ - ଅତି କମରେ 30-35 ସେମି | ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ ଗଭୀରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ | ତା’ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାହାଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେବ, ଧାର ଉପରେ ing ୁଲିବ ନାହିଁ |

ସ୍ପିରାଲ୍ ସିଡ଼ିଗୁଡିକର ପରିମାପ |

h - ଷ୍ଟେପ୍ ଲମ୍ବ |
W1 - ଚଉଡା ଷ୍ଟେପ୍ ଓସାର |
W2 - ୱାର୍କସିପ୍ ଓସାର |
α - ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ |

Google Play
କାଲକୁଲେଟର ଆପଣଙ୍କ ଗଣନା ପ୍ରବେଶିକା
ଓଡ଼ିଆ
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷିତ ହିସାବ ନାହିଁ ।
ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲଗ ଇନ କରି ନିଜ ଗଣନା କରି ମେଲ କରିପାରିବେ ।
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte