Cyfrifo faint o llifio

Nodwch y dimensiynau mewn milimedrau

Lled W
Trwch H
Hyd L
Dewiswch y ffynhonnell ddata ar gyfer cyfrifoMae'r gost o 1 metr ciwbigGoogle Play

Cyfrifo pren


Nodwch y dimensiynau mewn milimedrau

W - Mae lled y bwrdd
H - Bwrdd trwch
L - Hyd y bwrdd

data cychwynnol
N - Nifer o ddarnau
E - Mae nifer y metr ciwbig
Mae llawer yn y gwaith o adeiladu tai neu faddonau wynebu'r angen i gyfrifo faint y bydd llawer o lumber yn gofyn i chi weithio. Penderfynu faint o fyrddau neu drawstiau, syml. Ond mae'r pris lumber yn cael ei nodi fel arfer y metr ciwbig, ac os felly mae'n fwy cyfleus i ddefnyddio rhaglen arbennig ar gyfer y cyfrifiadau. Trwy ddefnyddio ein safle, rydych yn gwybod hyd, lled a thrwch y bwrdd, yn ogystal â'u maint mewn unedau, yn gallu cyfrifo faint o fetrau ciwbig o lumber angen arnoch a sut y bydd yn ei gostio fesul metr ciwbig, neu un bwrdd.

Scope

Lumber gelwir felly oherwydd eu bod yn cael trwy lifio foncyff coeden. Pren a ddefnyddir ar gyfer dodrefn adeiladu,, pecynnu a chynhyrchion amrywiol eraill. Heddiw, mae'r math hwn o ddeunyddiau adeiladu yw'r mwyaf poblogaidd. Wood, a ddefnyddir i wneud lumber yn ddeunydd ardderchog ynysu yn cynnal lleithder yn sefydlog ac nid oes angen triniaeth arbennig a gofal, gan ei wneud yn arbennig o gyfleus.

Mathau o bren

Mae'n phren wedi'i lifio, byrddau ymyl, bwrdd unedged, adeiladu rheilffyrdd. Bruce yn bren, prosesu o bob ochr. Yn y toriad mae ganddo adran sgwâr neu hirsgwar croes. Y coed mwyaf cyffredin a ddefnyddir yn y gwaith o adeiladu tai, baddonau a systemau llawr.
Bwrdd torri yn bren amlbwrpas sy'n cael ei gymhwyso yn eang mewn gwaith adeiladu y tu allan i'r adeilad, ac yn y dyluniad y gofod mewnol. Bwrdd torri yn yr adran yn betryal. Bwrdd Unedged yn wahanol i'r toriad fel nad yw'r ymylon yn ei dorri, felly mae'n dal haen gweladwy o risgl y goeden y mae'r bwrdd torri. Rheilffordd Adeiladu neu bar yn bar, adran llai nag arfer, ac fe'i defnyddir yn eang yn y diwydiant adeiladu.
Lumber yn wahanol o ran y math o goed sy'n cael eu gwneud o. Maent yn gwneud iddynt o goed conwydd fel pinwydd, sbriws a llarwydd. A phren caled fel derw, ffawydd, bedw, ac aethnen.
Gwahaniaethu lumber hefyd y lleithder. Maent yn cael eu rhannu'n llaith gyda lleithder dros 22 y cant, ac yn sych gyda chynnwys lleithder yn is na 22 y cant. Ddefnyddiwyd gyntaf ar gyfer gwaith adeiladu, a'r ail ar gyfer gweithgynhyrchu dodrefn.
Cronfeydd hefyd ychydig fathau o lumber. Mae'r dewis yn dibynnu ar y math o gais. Felly, y deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer premiwm dodrefn. Ar gyfer cynnyrch coed a phren Gradd pren addas 1 a gradd 2 a 3 yn cael ei ddefnyddio yn unig fel bwrdd adeiladu.

Cyngor ar storio

Lumber, os na chaiff ei ddefnyddio am amser hir, gael eu diogelu rhag lleithder. Gallai hyn arwain at eu dirywiad. Peidiwch â storio pren, pentyrru ar ei gilydd. Rhwng yr haenau o stribedi neu estyll rhaid dodwy.

Google Play
Cyfrifianellau Eich cyfrifiadau Mynedfa
cymraeg
Mae gennych unrhyw gyfrifiadau wedi'u cadw.
Gofrestr neu mewngofnodwch, byddai hynny'n gallu i gadw eu cyfrifiadau ac yn eu hanfon drwy'r post.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte