د کوټې د دېوال پاڼې محاسبه

د رسم او مقياس 1:    

په متره ابعاد ليکئ

کوټه ډډې
سور Y
اوږدوالي X
قد H
کمر P

کړکۍ
X اوږدوالي WX
قد WY


دروازو
X اوږدوالي DX
قد DY


دیواری
وسیع اوږدوالي L
وسیع عرض W
تکرار بيلګه R
پر د اړېکو دحمل Z
Google Play

حسابوونکی بنسټ والپيپر کړکيو او دروازو


په متره د اړتیا اړخونو وليکئ

X - د کوټې په اوږدوالي د
Y - سور
H - قد
WX - د کړکۍ په عرض
WY - د کړکۍ په ارتفاع
DX - د د دروازې په عرض
DY - د د دروازې په ارتفاع
L - والپيپر رول اوږدوالي
W - وسیع عرض
R - تکرار بيلګه (د رپوټ د)
Z - پر د اړېکو دحمل
F - بدلون بیلګه دیواری


مشخصات.

د لګول کوټې لپاره دیواری شمېر محاسبه کول.
د د د دروازو او کړکیو محتویات یی د دیوالونو د سيمې هوډ.
د کوټې د چاپیلایر محاسبه.

Google Play
شمېګرونه ستاسو د محاسبې د کانکور
پښتو
تاسو نه وژغورل محاسبه لري.
راجستر سيستم يا نښه چې وکولای شي د خپل شمېرنو د ژغورلو او د پوستی ته يې استوو.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte