Bir otag üçin diwar kagyzyny hasaplamak

çyzgy şkalasy 1:    

Ölçegini metrlerde görkeziň

Otagyň ölçegleri
Ini Y
Uzynlyk X
Boý H
Perimetri P

Penjire
X Uzynlyk WX
Boý WY


Gapylar
X Uzynlyk DX
Boý DY


Diwar kagyzy
Rulonyň uzynlygy L
Dolandyryş ini W
Çyzgyny gaýtala R
Düzelýän aksiýa Z
Google Play

Penjire we gapy diwar kagyz kalkulýatory


Gerekli ölçegleri metrlerde görkeziň

X - Otagyň uzynlygy
Y - Ini
H - Boý
WX - Penjiräniň ini
WY - Penjiräniň beýikligi
DX - Gapynyň ini
DY - Gapynyň beýikligi
L - diwar kagyzynyň uzynlygy
W - Dolandyryş ini
R - Çyzgyny gaýtala (gatnaşyk)
Z - Düzelýän aksiýa
F - diwar kagyzynyň çalşygy


Programmanyň aýratynlyklary.

Otagy ýelmemek üçin diwar kagyzlarynyň sanyny hasaplamak.
Gapylary we penjireleri göz öňünde tutup diwarlaryň meýdanyny kesgitlemek.
Otagyň perimetrini hasaplamak.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte